วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การสร้างชิ้นงาน "แผ่นพับ"

          ในโปรแกรม Microsoft Word  เราสามารถสร้าแผ่นพับ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือสาระความรู้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้    (Microsoft Word  2007)
           1.  เปิดโปรแกรม  Microsoft Word  2007
           2.   คลิกที่เมนู  เค้าโครงหน้ากระดาษ   เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ  กำหนด ระยะขอบ บน / ล่าง / ซ้าย / ขวา  เท่ากับ  1  เลือกแนวนอน   แล้วคลิก  ตกลง  ดังรูป
            3   คลิกที่  คอลัมน์   เลือก  สาม     ดังรูป


             4.   เมื่อได้ 3 คอลัมป์แล้วก็กด ENTER ลงมาเรื่อยๆ ให้มันเป็น 2 แผ่น
             5.   คอลัมน์ที่ 3 หน้าแรก  จะเป็นหน้าปก  สามารถตกแต่งให้สวยงามกันในส่วนนี้


          6. เลื่อนลงมาที่หน้า 2 คอลัมป์แรก ก็เป็นเนื้อหา เอาเนื้อหามาวางได้เลย
              ( หน้า 2 นี้ จะเป็นส่วนของเนื้อหาทั้งหมด คัดลอกมาวาง หรือพิมพ์  แล้วจัดเรียงให้น่าอ่าน )

          7. หน้า 1 คอลัมป์ที่ 1-2 นั้น ก็อาจจะเป็นเนื้อหาในส่วนที่เหลือ


            8.   เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ก็บันทึกไฟล์ หรือ พิมพ์ออกมา ตามต้องการแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
http://youtu.be/7kF8OlbsyXI
การทำแผ่นพับ ใน word 2003 http://friendlyiiz.wordpress.com/2009/11/21/panpabword/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น